Izbrani rezultati projekta

 

-Knjiga 1: FERČIČ, Aleš. Public services and related concepts in the European Union: understanding the European Union's legal framework for services of general economic interest, (Laws and legislation). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, 2020. XXXVIII, 190 str. ISBN 978-1-53616-422-0, doi: 10.52305/LERD9769. [COBISS.SI-ID 5848619]

-Knjiga 2: FERČIČ, Aleš, SAMEC BERGHAUS, Nataša. Energy law in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2021. 258 str. ISBN 978-94-035-2994-3. [COBISS.SI-ID 49251843]

-Knjiga 3: Ferčič, Aleš (ed.) & coauthors, European Union Competition Law, manuscript sent to the publisher, anticipated publication time: 2022.

-Članek 1: FERČIČ, Aleš. Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 44, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2018, 44, [št.] 6/7, str. 1174-1183. [COBISS.SI-ID 5658923]

-Članek 2: MIJAILOVIĆ, Tim, FERČIČ, Aleš. Izvajanje konkurenčnega prava v energetskem sektorju : prekrški in uporaba zavez. V: BRATINA, Borut (ur.), et al. Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba. 2020, str. 61-76, doi: 10.18690/978-961-286-336-4.3. [COBISS.SI-ID 5859627]

-Članek 3: FERČIČ, Aleš. Evaluating the formal independence of national regulatory authorities in the European Union’s energy sector and beyond, to be published.

-Članek 4: FERČIČ, Aleš. Javne službe kot steber socialne države: vloga Evropske unije in njenega prava, to be published.

-Članek 5: DACAR, Rok, FERČIČ, Aleš. Pravno-politični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti: analiza stanja in ocena možnosti uporabe za velepodatke, to be published.

-Članek 6: PLOHL Danaja, FERČIČ, Aleš. Evropski koncept neodvisnega sodstva in kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije, to be published.

-Učni načrt za študijski predmet 1: Energy Law and Policy of the European Union.

-Učni načrt za študijski predmet 2: Liberalization of Infrastructure Sectors, Public Services and Competition.

-Učni načrt za študijski predmet 3: Public Economic Law.

-Spletna stran: https://www.eu-energylaw.com/

-Učno gradico (PPt): glejte v okviru rubrike 'Materiali'.

-Ostali rezutati: recenzije, mentorske aktivnosti, raziskovalni prispevki študentov, organizacija okroglih miz in konferenc, vabljena predavanja, gostujoča predavanja, redne študijske aktivnosti, obisk Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Hiše Evropske unije v Ljubljani.

Kontakt

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Mladinska ulica 9
2000 Maribor
ales.fercic@um.si
02 250 42 67

erasmus sofinanciranje

logo erasmus30 1