Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru združuje 19 članic (17 fakultet, Univerzitetna knjižnica in Študentski domovi), okrog 13.500 študentov in 2.000 zaposlenih. Njeno temeljno poslanstvo je učinkovito izvajanja raziskovalnih in pedagoških aktivnosti ter prenos znanja in izkušenj v gospodarstvo in širšo družbo. V tej zvezi teži k odličnosti, kar potrjujejo njeni dosedanji dosežki in nagrade. Več podatkov o Univerzi v Mariboru se nahaja na univerzitetni spletni strani (https://www.um.si/Strani/default.aspx).

Pravna fakulteta

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je polnopravna članica prej omenjene univerze, s funkcionalnega vidika pa predstavlja integralni del sistema, ki skrbi za izobraževanje pravnic in pravnikov v Republiki Sloveniji in v tujini (program Erasmus). Izobraževalne aktivnosti so zasnovane in izvedene tako, da težijo k čim večji povezanosti s pravosodnim sistemom Republike Slovenije (sodstvo, državno tožilstvo, notariat in odvetništvo), diplomanti pa uspešni v javnem sektorju, gospodarskih družbah in pri drugih delodajalcih. Pravna fakulteta se zaveda pomembnosti raziskovalnih aktivnosti in mednarodnega sodelovanja, kar potrjujejo dosedanji uspešno izvedeni domači in mednarodni znanstveni raziskovalni projekti, knjige in članki, objavljeni v uglednih publikacijah s strani uglednih založnikov in svetovalno delo v praksi, vključno s pripravami podlag za potrebe zakonodajnega postopka. Več podatkov o Pravni fakulteti Univerze v Mariboru se nahaja na fakultetni spletni strani (https://www.pf.um.si/).

Projektna ekipa

  • Dr. Aleš Ferčič, izredni profesor in vodja Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnik Inštituta za javno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, član Inštituta za evropsko pravo s sedežem na Dunaju (European Law Institute) ter arbiter pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije. Za več podatkov kliknite tukaj.
  • Dr. Stefan Storr, profesor za avstrijsko in evropsko javno pravo na Gospodarski univerzi Dunaj, Inštitut za avstrijsko in evropsko javno pravo. Za več podatkov kliknite tukaj.
  • Dr. Nives Dolšak, profesorica za okoljsko politiko in direktorica Šole za pomorske in okoljske zadeve na Univerzi Washington. Za več podatkov kliknite tukaj.
  • Dr. Maja Brkan, izredna profesorica prava Evropske unije na Pravni fakulteti Univerze Maastricht. Za več podatkov kliknite tukaj.