Selected project results

 

-Book 1: FERČIČ, Aleš. Public services and related concepts in the European Union: understanding the European Union's legal framework for services of general economic interest, (Laws and legislation). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, 2020. XXXVIII, 190 str. ISBN 978-1-53616-422-0, doi: 10.52305/LERD9769. [COBISS.SI-ID 5848619]

-Book 2: FERČIČ, Aleš, SAMEC BERGHAUS, Nataša. Energy law in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2021. 258 str. ISBN 978-94-035-2994-3. [COBISS.SI-ID 49251843]

-Book 3: Ferčič, Aleš (ed.) & coauthors, European Union Competition Law, manuscript sent to the publisher, anticipated publication time: 2022.

-Research paper 1: FERČIČ, Aleš. Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih. V: Dnevi slovenskih pravnikov, 11. do 13. oktober 2018, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 44, [št.] 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE. 2018, 44, [št.] 6/7, str. 1174-1183. [COBISS.SI-ID 5658923]

-Research paper 2: MIJAILOVIĆ, Tim, FERČIČ, Aleš. Izvajanje konkurenčnega prava v energetskem sektorju : prekrški in uporaba zavez. V: BRATINA, Borut (ur.), et al. Sodobne dileme prekrškovnega prava energetike. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba. 2020, str. 61-76, doi: 10.18690/978-961-286-336-4.3. [COBISS.SI-ID 5859627]

-Research paper 3: FERČIČ, Aleš. Evaluating the formal independence of national regulatory authorities in the European Union’s energy sector and beyond, to be published.

-Research paper 4: FERČIČ, Aleš. Javne službe kot steber socialne države: vloga Evropske unije in njenega prava, to be published.

-Research paper 5: DACAR, Rok, FERČIČ, Aleš. Pravno-politični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti: analiza stanja in ocena možnosti uporabe za velepodatke, to be published.

-Research paper 6: PLOHL Danaja, FERČIČ, Aleš. Evropski koncept neodvisnega sodstva in kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije, to be published.

-Syllabus for the study course 1: Energy Law and Policy of the European Union.

-Syllabus for the study course 2: Liberalization of Infrastructure Sectors, Public Services and Competition.

-Syllabus for the study course 3: Public Economic Law.

-Project’s website: https://www.eu-energylaw.com/

-Teaching materials (PPts): see the 'Materials'

-Other results: recensions, mentorship activities, student papers, organization of roundtables and conferences, invited speeches, guest lectures, regular reaching activities, visit of the Slovenian Constitutional Court, visit of the House of the European Union in Ljubljana.

Contact

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič
University of Maribor, Faculty of law
Mladinska ulica 9
SI-2000 Maribor
Slovenia
+386 (0)2 250 42 67
ales.fercic@um.si

erasmus cofunded

logo erasmus30 1