Materials

PowerPoint presentations

Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme
Vertikalna in horizontalna razmejitev pristojnosti Evropske unije in držav članic na področju energije: izbrane teme
 Pristojnosti Evropske unije na energetskem področju: izbrane teme
Državljanstvo Evropske unije: temeljni pravni koncepti in načela ter izbrani energetski vidiki
Pravni sistem Evropske unije kot množica pravil, relevantnih za energetski sektor
Evropeizacija upravnega prava in njen vpliv na energetsko pravo
Varstvo konkurence na notranjem energetskem trgu
Liberalizacija energetskega sektorja
Razvoj energetske zakonodaje Evropske unije in reševanje kolizij
Slovensko energetsko pravo kot del gospodarskega upravnega prava in nasploh javnega gospodarskega prava: prvi del
Slovensko energetsko pravo kot del gospodarskega upravnega prava in nasploh javnega gospodarskega prava: drugi del
Energetska unija in podnebje
Evropski zeleni dogovor: napoved 5. Energetskega svežnja?
Pametno elektroenergetsko omrežje: izbrani vidiki
Obnovljivi viri energije v praksi Sodišča Evropske unije
Državne pomoči v eneregtskem sektorju: splošen pregled
Državne pomoči za gradnjo, vzdrževanje in upravljanje energetske infrastrukture: izbrani vidiki
Temeljne (človekove) pravice in energetki sektor
Uvod v liberalizacijo energetskega sektorja: razvoj energetske zakonodaje Evropske unije
Austrian energy law and policy: selected issues
Introduction into the liberalization of energy sector: development of EU energy legislation
 

Selected legal acts and documents of the European Union

Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency
Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources
Directive (EU) 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency
Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 [...]
Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity
Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU
Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC
Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators
 

Selected documents of the European Commission

Why Europe need a better interconnected energy infrastructure?
Assessment and roadmap for the digital transformation of the energy sector towards an innovative internal energy market
Competitiveness of the heating and cooling industry and services: Part 1 of the Study on the competitiveness of the renewable energy sector
Competitiveness of corporate sourcing of renewable energy: Part 2 of the Study on the competitiveness of the renewable energy sector
Assessing the independence and effectiveness of National Regulatory Authorities in the field of energy
 

Selected documents of the Agency for the cooperation of energy regulators

Position of the Agency on Potential Improvements to the Energy Infrastructure Package
 

Selected documents of the Slovenian Energy Agency

Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018
 

Other selected documents

Reguliranje na področju pametnih omrežij: analiza stanja in priprava izhodišč za uvajanje reguliranja
 

Contact

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič
University of Maribor, Faculty of law
Mladinska ulica 9
SI-2000 Maribor
Slovenia
+386 (0)2 250 42 67
ales.fercic@um.si

erasmus cofunded

logo erasmus30 1