Pedagoške aktivnosti

 • 30 ur pedagoških aktivnosti
 • priprava študijskega gradiva (PPt predstavitve)
 • začetne in nadaljevalne mentorske aktivnosti v zvezi doktorskim študijem (individualni raziskovalni deli na področjih digitalizacije energetskega sektorja in velepodatkov z vidika doktrine nujne zmogljivosti) in v zvezi z idejno zasnovo doktorske disertacije s podočja trgovalnih shem na področju energetike (EU ETS)
 • gostujoče predavanje na daljavo "Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Pravo reguliranih sektorjev
 • gostujoče predavanje na daljavo "Nacionalno regulatorno telo v energetskem sektorju in širše: izzivi pri zagotavljanju neodvisnosti" na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu, in sicer v okviru predmeta Upravno pravo.

Raziskovalne in z njimi povezane aktivnosti

 • raziskovalno delo in izvedba referata "Državne pomoči kot instrument kriznega upravljanja" na strokovnem posvetu Pravo, ekonomija in epidemija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru
 • raziskovalne aktivnosti v okviru univerzitetne delovne skupine za izdelavo akcijskega načrta za razogljičenje Univerze v Mariboru
 • nadalnja priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia (Kluwer Law International)
 • nadaljnja priprava besedila za knjigo European Union Competition law (Europa Law Publishing) in uredniško delo v tej zvezi
 • začetne aktivnosti za pripravo komentarja Zakona o oskrbi z električno energijo
 • recenzija znanstvenega članka o pomanjljivosti regulacije ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji
 • recenzija znanstvenega članka o pravni ureditvi zaprtih sistemov za distribucijo zemeljskega plina.