Pedagoške aktivnosti

 • 90 ur pedagoških aktivnosti
 • priprava študijskega gradiva (PPt predstavitve)
 • mentorstvo magistrskih nalog s področja energetskega in/ali okoljskega prava, npr. o digitalizaciji energetskega sektorja
 • mentorstvo pisnih izdelkov študentka in študentov, ki se nanašajo na energetsko in/ali okoljsko pravo
 • začetne mentorske aktivnosti v zvezi doktorskim študijem (individualno raziskovalno delo s področja državnih pomoči v energetiki in usmerjanje dispozicije s področja energetske infrastrukture)
 • gostujoče predavanje na daljavo "Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Pravo reguliranih sektorjev
 • gostujoče predavanje na daljavo "Uvod v liberalizacijo energetskega sektorja in izbrana ustavnopravna vprašanja: Energetska unija, Čista energija za vse Evropejce in Evropski zeleni dogovor" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Evropsko ustavno pravo
 • vključitev gostujočega predavatelja z NVO PIC zaradi predavanja o primeru Nuklearne elektrarne Krško in postopkih za podaljšanje njenega obratovanja za dodatnih 20 let
 • izvedba predavanja v okviru ENR 2021 za zainteresirano javnost, vjlučno z nepravniki, o Jean Monnet programih (EACEA, Erasmus+), o aktivnostih Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko ter o Evropskem zelenem dogovoru in nasploh o evropski energetski uniji
 • izvedba predavanja za nepravnike (gimnazijke in gimnazijci) "Evropska unija včeraj, danes in jutri: perspektive aktivne državljanke in državljana (aktivnost je načrtovana na dan, 21. 6. 2021).

Raziskovalne in z njimi povezane aktivnosti

 • nadalnjja priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia (Kluwer Law International)
 • nadaljnja priprava besedila za knjigo European Union Competition law (Europa Law Publishing) in uredniško delo v tej zvezi
 • priprava besedila za članek o neodvisnosti nacionalnih energetskih regulatorjev s poudarkom na analizi določb o neodvisnosti teh regulatorjev Direktive (EU) 2019/944
 • priprava dokumentacije za potrebe oddaje ponudbe v razpisnem postopku ENER/2020/OP/0018
 • sodelovanje pri pripravi dokumentacije za potrebe prijave raziskovalnega projekta s področja energetike in okolja v zvezi z razpisom ARRS
 • recenzija znanstvenega članka o energetski infrastrukturi v luči prehoda na nizkoogljično družbo
 • recenzija visokošolskega učbenika o varstvu okolja
 • soorganizacija dogodka o podnebnih spremembah in vlogi prava ter izvedba referata "Energetska unija in poskus obvladovanja klimatskih sprememb"
 • organizacija konference "Izbrana vprašanja v zvezi z reformo slovenskega energetskega prava".