Pedagoške aktivnosti

 • 95 ur pedagoških aktivnosti, tj. predavanja, seminarji in vaje,
 • PPt predstavitve
 • Mentorstvo diplomskih in magistrskih nalog s področja energetskega in/ali okoljskega prava
 • Mentorstvo doktorske disertacije s področja energetskega prava
 • Mentorstvo pisnih izdelkov študentka in študentov, ki se nanašajo na energetsko in/ali okoljsko pravo
 • Somentorstvo za potrebe študentskega tekmovanja European Law Moot Court
 • Obisk Agencije za energijo (negotovo zaradi COVID-19)
 • Predavanje za splošno javnost o Evropski uniji in energetski problematiki (negotovo zaradi COVID-19)
 • Gostujoče predavanje na daljavo "Uvod v liberalizacijo energetskega sektorja: razvoj energetske zakonodaje Evropske unije" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Evropsko ustavno pravo

Raziskovalne aktivnosti

 • Priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia (Kluwer Law International)
 • Priprava besedila za knjigo European Union Competition law (Europa Law Publishing)
 • Priprava besedila za članek o obnovljivi viri energije v energetskem, okoljskem in konkurenčnem pravu Evropske unije
 • Organizacija in izvedba okrogle mize s področja energetike ali tem, povezanih z njo (negotovo zaradi COVID-19)
 • Vabljeno predavanje o problematiki energetskega prava in politike na konferenci Gospodarski subjekti na trgu (negotovo zaradi COVID-19)