Pedagoške aktivnosti

 • 95 ur pedagoških aktivnosti
 • priprava študijskega gradiva (PPt predstavitve)
 • mentorstvo magistrskih nalog s področja energetskega in/ali okoljskega prava, npr. o pravnih vidikih proizvodnje električne energije s hidroelektrarnanami in vetrnimi turbinami in energetski učinkovitosti
 • začetne mentorske aktivnosti v zvezi doktorskim študijem (individualno raziskovalno delo s področja energetskega prava)
 • mentorstvo pisnih izdelkov študentka in študentov, ki se nanašajo na energetsko in/ali okoljsko pravo
 • somentorstvo za potrebe študentskega tekmovanja European Law Moot Court
 • gostujoče predavanje na daljavo "Uvod v liberalizacijo energetskega sektorja: razvoj energetske zakonodaje Evropske unije" na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer v okviru predmeta Evropsko ustavno pravo
 • vključitev gostujočega predavatelja iz nevladne organizacije PIC o varstvu okolja z zornega kota nevladnih organizacij.

Raziskovalne in z njimi povezane aktivnosti

 • študij in delna priprava besedila za knjigo Environmental Law in Slovenia (Kluwer Law International)
 • študij in delna priprava besedila za knjigo European Union Competition law (Europa Law Publishing)
 • raziskava na področju energetskega prava
 • vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Organizacija energetskega sektorja: odnosi deležnikov v energetskem sektorju
 • izdelava ponudbe za zagotavljanje tehnične podpore za prenos zakonodajnega svežnja "Čista energija za vse Evropejce" in spremenjene Direktive o plinu v nacionalno zakonodajo v okviru razpisnega postopka SRSS/C2019/077.