Pedagoške aktivnosti

 • 95 ur pedagoških aktivnosti
 • priprava študijskega gradiva (PPt predstavitve)
 • priprava novega učnega načrta za študijski predmet Energetsko pravo in politika Evropske unije
 • priprava novega učnega načrta za študijski predmet LIberalizacija infrastrukturnih sektorjev, javne službe in konkurenca
 • priprava novega učnega načrta za študijski predmet Javno gospodarsko pravo
 • mentorstvo magistrskih nalog s področja energetskega prava, npr. o notranjem energetskem trgu in konkurenci, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije in novih tehnologijah v energetskem sektorju
 • mentorstvo pisnih izdelkov s področja energetskega sektorja študentka in študentov
 • somentorstvo za potrebe študentskega tekmovanja European Law Moot Court
 • obisk Hiše Evropske unije in predavanje o Evropski uniji za študentke in študente s strani osebja Hiše Evropske unije
 • obisk Ustavnega sodišča Republike Slovenije in predavanje o uporabi prava Evropske unije s strani ustavnega sodnika in predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Raziskovalne in z njimi povezane aktivnosti

 • priprava besedila za knjigo Public Services and Related Concepts in the European Union: Understanding European Union's Legal Framework for Services of General Economic interest (New York: Nova Science Publishers),
 • priprava besedila za članek Izvajanje konkurenčnega prava v energetskem sektorju: prekrški in uporaba zavez
 • organizacija in moderiranje okrogle mize Izzivi v energetskem sektorju po novem energetskem svežnju (Čista energija za vse Evropejce)
 • organizacija in moderiranje okrogle mize Okrogla miza o javnih agencijah (sektorski regulatorji) in njihovi avtonomiji
 • vabljeno predavanje na konferenci Energetski sektor in prekrški
 • vabljeno predavanje na konferenci Dnevi slovenskih pravnikov (sekcija: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev.