Pedagoške aktivnosti

 • 95 ur pedagoških aktivnosti, tj. predavanja, seminarji in vaje,
 • PPt predstavitve,
 • priprava novega učnega načrta za študijski predmet Energetsko pravo in politika Evropske unije,
 • mentorstvo magistrskih nalog s področja energetskega prava, npr. o energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije in novih tehnologijah v energetskem sektorju,
 • mentorstvo pisnih izdelkov študentka in študentov,
 • somentorstvo za potrebe študentskega tekmovanja European Law Moot Court,
 • obisk Hiše Evropske unije
 • obisk Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Raziskovalne aktivnosti

 • priprava besedila za knjigo Public Services and Related Concepts in the European Union: Understanding European Union's Legal Framework for Services of General Economic interest, ki bo izšla v začetku januarja 2020 pri založbi Nova Science Publishers (New York),
 • priprava besedila za članek Izvajanje konkurenčnega prava v energetskem sektorju: prekrški in uporaba zavez,
 • organizacija in izvedba okrogle mize Izzivi v energetskem sektorju po novem energetskem svežnju (Čista energija za vse Evropejce),
 • organizacija in izvedba okrogle mize Okrogla miza o javnih agencijah (sektorski regulatorji) in njihovi avtonomiji
 • vabljeno predavanje na konferenci Energetski sektor in prekrški,
 • vabljeno predavanje na konferenci Dnevi slovenskih pravnikov (sekcija: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev.