Play
previous arrow
next arrow
Slider
Image

Jean Monnet

Jean Monnet je bil francoski politični in ekonomski svetovalec. Zavzemal se je za proces evropske integracije. Odigral je pomembno vlogo pri nastanku t. i. Schumanove deklaracije iz leta 1950, ki je vodila do ustanovitve Evropske skupnosti za premog in jeklo. Po njeni ustanovitvi je bil prvi predsednik njenega izvršilnega telesa. Jean Monnet sodi med pionirje združene Evrope.

Več...

Image

Erasmus+

Erasmus+ je program Evropske unije, ki je namenjen financiranju in podpori aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Program je sestavljen iz treh t. i. ključnih aktivnosti in dveh dodatnih aktivnosti. Jean Monnet Katedra je ena od teh aktivnosti. Aktivnosti so deloma vodene na nacionalni ravni s strani nacionalnih agencij in deloma na nadnacionalni ravni s strani EACEA.

Več...

Image

Energetsko pravo

Energetsko pravo in politika sodita med temeljna področja delovanja Evropske unije. Gre za kompleksno problematiko, ki se tesno prepleta z več disciplinami,  pravnimi področji, panogami in javnimi politikami, zlasti z regulacijo trga in varstvom okolja. Prepletenost energetskih, tržnih in okoljskih zadev se jasno kaže v novem energetskem svežnju Evropske unije »Čista energija za vse Evropejce«.

Več...

Image

Dr. Aleš Ferčič

Dr. Aleš Ferčič je izredni profesor in vodja Jean Monnet Katedre za energetsko pravo in politiko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnik Inštituta za javno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, senator Pravne fakultete univerze v Mariboru, član Inštituta za evropsko pravo (European Law Institute) ter arbiter pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Več...